AGSLOs verksamhet

 

AGSLO har som huvuduppgift att arrangera grupprelationskonferenser i den sk Tavistocktraditionen. Vi gör i huvudsak konferenser i internatform, men det det kan också förekomma externatform, där övernattning inte ingår.Läs mer här om vad en grupprelationskonferens är (eller arbetskonferens som det också kallas).

Förutom konferenserna arrangerar AGSLO även seminarier, workshops och så kallade Listening Posts (lyssnarposter), som du kan läsa mer om här.

Nedan finns våra aktuella och tidigare aktiviteter.

 

Nordisk konferens 2018

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2018

Den 7-10 november 2018 arrangerar AGSLO en nordisk grupprelationskonferens. Utvecklingen av konferensen sker i dialog med en nordisk samarbetsgrupp. Konferensens arbetsspråk kommer att vara de nordiska språken (svenska, danska, norska). Konferensledare är Björn Josefsson, Sverige, och biträdande konferensledare Birthe Johansen, Danmark. Information om plats, tema mm kommer inom kort!


Listening Post 2018

Lyssnarposter i januari 2018

AGSLO arrangerar så kallade lyssnarposter, Listening Posts i januari 2018. Formen innebär att tillsammans i en mindre grupp lyssna på vad som pågår i samhället och vad som rör sig i tiden. Upp till 12 deltagare delar med sig av sina olika erfarenheter som samhällsmedborgare och söker därefter efter djupare innehåll och den underliggande dynamiken i detta gemensamma material. På så sätt försöker man få syn på trender och skeenden i samtiden, såsom dessa avspeglas i de olika roller och erfarenheter man har.

Klicka här för att läsa mer om och anmäla dig till lyssnarposterna i januari!


AGSLOworkshop

Att leda i omvälvande samhällsförändring

workshopbild

 

En workshop om förändrade förutsättningar, nya samband och ledarskap i samhällsbärande organisationer.

Under de senaste åren har många kriser där viktiga samhällsfunktioner inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller levt upp till löften som getts utspelat sig i Sverige. Grundläggande faktorer för samhällets stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som självklarheter.

AGSLO bjuder den 16/3 2018 in till en workshop i centrala Stockholm, där du i samarbete med andra utforskar dessa frågor. Vi kommer också att ge inspel om de drivkrafter som påverkar samhällsutvecklingen och belysa hur system inom och mellan organisationer påverkar förutsättningarna.

Är du beslutsfattare eller utövar ledarskap i offentliga, privata eller ideella organisationer med uppgifter inom tex skola och utbildning, ordningsmakt, försvarsmakt, sjukvård, kyrka, samhällsbyggnad och politik? Eller har du ansvar för dessa frågor på andra sätt? Då tror vi denna workshop kan vara av intresse för dig.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!!