AGSLOs verksamhet

 

AGSLO har som huvuduppgift att arrangera grupprelationskonferenser i den sk Tavistocktraditionen. Vi gör i huvudsak konferenser i internatform, men det det kan också förekomma externatform, där övernattning inte ingår.Läs mer här om vad en grupprelationskonferens är (eller arbetskonferens som det också kallas).

Förutom konferenserna arrangerar AGSLO även seminarier, workshops och så kallade Listening Posts (lyssnarposter), som du kan läsa mer om här.

Nedan finns våra aktuella och tidigare aktiviteter.


 

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2019

Initiativ, Intresse och Ansvar

 

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening? Hur stor plats finns det för dina intressen i samarbetet med andra? Hur fördelas ansvaret?

Idag organiseras arbete alltmer utifrån enskilda initiativ. Initiativ möjliggör utveckling och konkurrenskraft, men också ansvarstagande för samhälle och miljö. Man förväntas själv skapa sina uppgifter och ta ansvar för hur de genomförs. Mycket arbete organiseras som projekt, där konkreta uppgifter formuleras allteftersom processen utvecklas. Samtidigt finns det formella strukturer och givna uppgifter som måste göras och som kan motverka initiativ och hindra ansvarstagande.

Idéer om flexibilitet, innovation och effektivitet ger plats för dina intressen och din hängivenhet i arbetet. Men arbetet kan svälla över alla gränser och påverka din hälsa. Å andra sidan visar det sig ibland att handlingsutrymmet inte är så stort som man tror, och då kan initiativ kvävas eller inlemmas i de vanliga rutinerna. Det blir svårare att ta ansvar för det som utlovats vilket leder till att man kan känna sig misslyckad och inkompetent.

 

AGSLO inbjuder till arbetskonferens med temat

Initiativ, Intresse och Ansvar

Nätverk för tidigare konferensdeltagare

Du som varit med förr...

 

AGSLO startar ett nätverk för alla som deltagit i en s.k. grupp-relationskonferens i AGSLOs eller någon annan organisations regi. Det kan vara från konferenser i Sverige eller utomlands. Det gäller även kortare konferenser anordnade inom olika utbildningar vid universitet och högskolor.