Vad är en Listening Post?

Ett unikt koncept för dig som är intresserad av samhällsfrågor!

Listening Post är en spännande och unik samtalsform där du tillsammans med andra undersöker vad som händer i samhället just nu. Listening Posts genomförs samtidigt på en stor mängd platser världen runt, och material från dessa sammanställs under våren till en gemensam rapport. Syftet är försöka får en uppfattning om vad som rör sig i tiden och världen just nu.

I en Listening Post använder du dig av dina egna erfarenheter, tankar, uppfattningar och känslor för att tillsammans med gruppen och två samtalsledare formulera hypoteser om vad som kan tänkas vara på gång.

Exempel på frågor som kan diskuteras är:  vilka underströmmar finns det just nu i samhället? Vilka trender och utvecklingslinjer går att ana? Hur påverkar de mitt och andras liv? Vilka iakttagelser kan jag göra som medborgare? Hur kan jag tolka olika samhällsfenomen tillsammans med andra?

Gruppen arbetar inte bara med det omedlbart synliga utan försöker komma åt det som ännu bara kan anas och ligger under ytan.

Du arbetar i en grupp om högst 12 personer i drygt två timmar. Resultatet sammanfattas efteråt i en skriftlig rapport av samtalsledarna i samråd med deltagarna.

Rapporterna publiceras sedan här AGSLO:s websida (se nedan). En av rapporterna sänds också till OPUS i London för att ingå i det vidare projektet ”Världen i början av 20xx”. Här görs en sammanställning av rapporter från hela världen som under våren publiceras i OPUS tidskrift Organizational and Social Dynamics. Du finner dem här.

 

 

Arbetsgång och process i en Listening Post

En Listening Post består av tre delar:

Del 1. Delande av aktuella erfarenheter

Deltagarna inbjuds att identifiera, delge och utforska erfarenheter i sina olika sociala roller oavsett om de arbetar, studerar, är arbetslösa eller pensionerade. De kan ha erfarenheter från politiska, religiösa och andra ideella sammanhang eller från familjen och lokalsamhället. Här framträder deltagarnas ”sociala” eller ”yttre” värld.

Del 2. Sökande efter centrala teman

Gemensamt försöker deltagarna att identifiera de centrala teman som framkommit i Del 1.

Del 3. Analys och hypotesbildning

Genom arbete med den information som kommit fram i Del 1 och 2 försöker deltagarna gemensamt att identifiera den medvetna och omedvetna dynamik som dominerar för tillfället. De strävar efter att utveckla hypoteser om varför detta uppträder just nu. 

En kort tid efter Listening Post kommer samtalsledarna att sammanställa en kort skriftlig rapport. Denna sänds ut till deltagarna för kommentarer och korrigeringar. Rapporterna är anonymiserade och kommer att publiceras här på AGSLO:s websida. En av dem kommer också att sändas till Lionel Stapley för att ingå i det vidare projektet "Världen i början av 20XX".