Virtuell storgrupp

En virtuell storgrupp, Virtual Large Study Group, kommer att arrangeras i mars- april 2010, som ett samarrangemang av flera grupprelationsorganisationer. Se vidare på http://workingsobriety.com/grouprelationsconference/virtualstudygroup/