AGSLOs organisationsform

 

AGSLO är sedan 2000 en stiftelse med syfte att främja studium av sociala processer i grupper och organisationer, genom att bland annat anordna grupprelationskonferenser och andra aktiviteter med pedagogiskt eller informativt innehåll.

Stiftelseråd

AGSLO har högst 50 stiftelseråd. Dessa är för närvarande följande:

AGSLOs styrelse

AGSLOs styrelse består av minst 5 ledamöter. Styrelsens uppgift är att ansvara för och driva verksamheten, med det övergripande syftet att anordna grupprelationskonferenser. Styrelsen består för närvarande av (notera de extra mellanslagen i mailadresserna som behöver tas bort för att mail ska fungera):

Magnus Larsson, Malmö
Ordförande
leg.psykolog, docent, lektor Copenhagen Business School, Danmark
mail: ordf  @  agslo.se